Skip to main content

Therapie

In Stottercentrum Leiden wordt logopedie gegeven
voor stotteren en voor broddelen.

Logopedie voor stotteren

Stotteren heeft invloed op de vloeiendheid van het spreken en begint bij de meeste personen wanneer zij tussen de 2 jaar en 7 jaar oud zijn. De oorzaak hiervan is in de meeste gevallen een aanleg voor het stotteren. Vaak komt het stotteren in de familie voor. Het stotteren komt in de spraak tot uiting als herhalingen, verlengingen of blokkades. Als gevolg daarvan, kan het zo zijn dat mensen ervoor kiezen om de woorden waarop zij stotteren te vermijden.

Wanneer u stotteren bij uw kind opmerkt, is het nodig om tijdig hulp te vragen bij een logopedist of gespecialiseerde logopedist-stottertherapeut. Wanneer de therapie op jonge leeftijd start, is de kans op herstel van het stotteren het grootst. Er volgt dan een onderzoek waarbij ik vaststel of er bij uw kind sprake is van stotteren, en in overleg met u wordt bepaald of behandeling nodig is, en in welke vorm dit het best bij uw kind past.

Wanneer er bij uzelf sprake is van stotteren, ziet de therapie er uiteraard heel anders uit. De therapie kan betekenen dat we spreektechnieken oefenen zodat u meer vloeiendheid ervaart in uw spraak, maar het kan ook zo zijn dat de last die u ervaart meer gericht is op uw gedachten en gevoelens over het stotteren. In dat geval kan het juist nodig zijn dat ik u hierbij help, zodat u minder spanning ervaart en meer vertrouwen als spreker. Als logopedist-stotterherapeut ben ik opgeleid in het behandelen van spanningsklachten gerelateerd aan het stotteren, dus juist ook dit deel van uw hulpvraag zal aan bod komen in de therapie. Zo werk ik samen met u aan uw gevoelens en gedachten bij het stotteren en, wanneer nodig, ook aan de spraak zelf.

Aanmelden

Logopedie voor broddelen

Broddelen heeft, net als stotteren, invloed op de vloeiendheid van het spreken. Maar: waar de meeste mensen weten wat stotteren is, is dit bij broddelen niet zo. Een persoon die broddelt merkt vaak dat hij/zij slecht wordt begrepen, of onvoldoende wordt verstaan. Broddelen kan bij een minimale leeftijd van 10 jaar worden vastgesteld en worden behandeld in Stottercentrum Leiden.

We maken onderscheid tussen twee vormen van broddelen: linguïstisch broddelen en motorisch broddelen.

Een persoon die motorisch broddelt, ervaart dat hij/zij vaak niet wordt verstaan. Er is vrijwel altijd sprake van een hoog spreektempo. Daarnaast worden klanken soms verwisseld, of is er sprake van ‘telescopie’ waarbij woorden ‘in elkaar worden geschoven’. ‘Af-stands-bediening’ wordt dan ‘Afsdiening’, bijvoorbeeld. Daarnaast kan motorisch broddelen lijken op stotteren, doordat er regelmatig klanken en woorden worden herhaald. Als u merkt dat u vaak niet wordt verstaan, kan ik u helpen door vast te stellen of er sprake is van broddelen en kunnen wij met spreektechnieken aan de slag om u hierbij verder te helpen.

Een persoon die linguïstisch broddelt, heeft moeite met talige aspecten van de spraak. Hij/zij heeft bijvoorbeeld moeite met het duidelijk overbrengen van een verhaal, doordat het moeilijk is om hoofd- en bijzaken te scheiden, of de woorden te vinden die hij/zij zoekt, of het opbouwen van zinnen. Dit kan mondeling zijn, maar ook schriftelijk: door het linguïstisch broddelen kan het moeilijk zijn een e-mail te schrijven waarin u uw boodschap duidelijk overbrengt. Bij linguïstisch broddelen kan ik u helpen bij het duidelijk overbrengen van uw boodschap, door vast te stellen wat voor u moeilijk gaat en samen met u technieken hiervoor te oefenen.

Tot slot kan er sprake zijn van een mengvorm zijn van linguïstisch en motorisch broddelen. Als u zich herkent in één of meerdere van deze symptomen, kan ik u helpen door vast te stellen of er bij u sprake is van motorisch en/of linguïstisch broddelen, en de mogelijkheden tot behandeling met u bespreken.

Aanmelden