Skip to main content

Kwaliteit

De kwaliteit van de therapie in deze praktijk, wordt gewaarborgd door onderstaande kwalificaties en activiteiten.

E.C.S.F. (European Clinical Specialization in Fluency disorders)

Dit is een Europees erkende specialisatie, gericht op het onderzoeken en behandelen van stotteren en broddelen. Door deze specialisatie af te ronden, heb ik nu de (beschermde) titel ‘logopedist-stottertherapeut’. Meer informatie over deze specialisatie vindt u op de website van de ECSF. Ik sta als logopedist-stottertherapeut ingeschreven bij het register voor EFS: European Fluency Specialists. Om hierbij ingeschreven te kunnen blijven, geef ik jaarlijks voldoende behandelingen gericht op stotteren en/of broddelen en volg ik cursussen gericht op diagnostiek en behandeling van vloeiendheidsstoornissen. Voor meer informatie, zie de website van de EFS

N.V.S.T. (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)

Dit is de beroepsvereniging voor stottertherapeuten. Voor meer informatie, zie de website van de NVST

Kwaliteitsregister
Paramedici

Dit register bewaakt de kwaliteit van de therapie. Om ingeschreven te mogen blijven binnen dit kwaliteitsregister, dient de therapeut voldoende uren per jaar te behandelen en voldoende cursussen te volgen. Voor meer informatie: zie de website van het Kwaliteitsregister Paramedici

N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Dit is de beroepsvereniging voor logopedisten. Voor meer informatie: bezoek de website van de NVLF

Kwaliteitskring
Erasmus

De Kwaliteitskring Erasmus bestaat uit gespecialiseerde logopedist-stottertherapeuten, die zes keer per jaar samenkomen. Tijdens deze samenkomsten worden de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen logopedie-stottertherapie besproken en andere kennis over het vak; zowel praktisch, als theoretisch.

Cursussen

Jaarlijks volg ik meerdere cursussen. Zo houd ik mijn kennis op pijl en up-to-date.

Blueline

Zowel de communicatie tussen u en de praktijk, als de wijze van gegevens bewaren, gebeurt volgens de privacywetgeving. Om te zorgen dat dit beleid up-to-date blijft met de huidige wetgeving en daarmee uw gegevens veilig worden bewaard, werkt Stottercentrum Leiden samen met privacy consultancy bedrijf Blueline.

Klachtenloket
Paramedici

De praktijk is aangesloten bij Klachtenloket Paramedici. Indien u klachten heeft over de behandeling, is de eerste stap dit met mij te bespreken. Als deze klachten na dit gesprek nog blijven bestaan, kunt u deze aangeven bij Klachtenloket Paramedici. Zij kunnen dan een bemiddelingsgesprek organiseren, waarin wij samen tot een oplossing komen. Meer over het Klachtenloket Paramedici kunt u lezen op de website.

Overige
Activiteiten

Naast mijn lidmaatschap bij bovengenoemde registers en organisaties en het volgen van de cursussen, houd ik me bezig met andere activiteiten rondom logopedie-stottertherapie. Zo heb ik bijgedragen aan de herziening van de Richtlijn Stotteren bij Kinderen, Adolescenten en Volwassenen in 2020 en heb ik studenten aan de opleiding geneeskunde van de Erasmus Universiteit begeleid bij onderzoeken rondom stottertherapie.