Skip to main content

Kosten

Stottercentrum Leiden heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de logopedie voor cliënten onder 18 jaar volledig wordt vergoed door de zorgverzekering en u dus niet hoeft te betalen. Voor cliënten van 18 jaar en ouder, geldt het eigen risico. Dit brengt kosten met zich mee. Voor meer informatie hierover, gaat u naar onderstaande pagina van Zorginstituut Nederland.

Let op: gemiste en geannuleerde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om deze reden ontvangt u een factuur van 60,- indien u korter dan 24 uur tevoren afzegt of wanneer u vergeet af te zeggen. Dit geldt ook wanneer u genoodzaakt bent af te zeggen door onvoorziene omstandigheden.